IZRADA LJEKOVITOG KATRANA I DRVNOG OCTA IZ KORE BREZE

Armonia Eco & Survival > ODRASLI > KRATKI PROGRAMI > IZRADA LJEKOVITOG KATRANA I DRVNOG OCTA IZ KORE BREZE

Četverosatni tečaj izrade ljekovitog katrana i drvnog octa iz kore breze i drugog drveća je koncipiran kao teorijski dio i praktičan rad na izradi katrana i drvnog octa.

Katran je gusta, masna tvar crne boje oštrog specifičnog mirisa koja se dobiva izlaganjem drva visokim temperaturama bez prisustva zraka. Produkt ove suhe destilacije je i sirovi drvni ocat. Katran breze se tradicionalno koristio u liječenju ljudi i životinja. Bogat je fitoncidima, organskim kiselinama uključujući salicilnu, fenolima, toluenom, gvajakolom i bogat je izvor krezola, koji čini većinu korisnih svojstava drvnog ekstrakta.

Brezin drvni ocat se koristio za kontrolu nametnika, gljivica i virusa; pomaže razvoju korijena bilja i ubrzava kompostiranje.

Za sudjelovanje nije potrebno imati osobni alat niti predznanje. Na tečaju ćete dobiti znanje kako biste i sami mogli ponoviti suhu destilaciju priručnim materijalima i proizvesti katran i drvni ocat.