PRAVILA KORIŠTENJA – WEB SHOP

Armonia Eco & Survival > PRAVILA KORIŠTENJA – WEB SHOP

KORIŠTENJE

Internet stranice https://www.cempresarmoniaeco.hr/ može se koristiti isključivo za vašu osobnu upotrebu, a za svako dalje korištenje kontaktirajte nas za pismeno odobrenje.

Zabranjena je reprodukcija sadržaja, kopiranje i javno korištenje sadržaja www.cempresarmoniaeco.hr.

Internet stranica uključuje linkove na druge internet stranice. Armonia Eco&Survival nije odgovorna za sadržaj na tim internet stranicama i one su izvan kontrole Armonie Eco&Survival.

UVJETI KUPNJE

Korištenjem internet trgovine Armonia Eco&Survival automatski ste suglasni sa slijedećim pravilima i uvjetima i zato vas molimo da ih pažljivo pročitate.

Vlasnik ove internet trgovine i isporučitelj robe je obrt Armonia Eco&Survival.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod.

Odgovornost za istinitost podataka snosi kupac prilikom registracije. Za svaku promijenu podataka pri registraciji odgovoran je korisnik registracije.

NARUČIVANJE

Roba se naručuje elektronskim putem. Cijene su izražene u eurima i odnose se na jedan komad ukoliko drugačije nije naznačeno. Cijene na internet trgovini se mogu mijenjati bez prethodne najave, a primljene narudžbe zadržavaju cijene objavljene u vrijeme izrade narudžbe.

Kada ste odabrali proizvod dodajte ga pritiskom tipke na tipkovnici u potrošačku košaricu . Pregledom košarice možete mijenjati količinu robe ili brisati proizvode iz košarice. Kada ste popunili narudžbu i poslali nam je elektroničkom poštom, roba se smatra naručenom. Ukoliko narudžba stiže na našu mail adresu tijekom radnog dana odgovor ćete dobiti u okviru dva radna dana, a ukoliko kupujete vikendom, odgovor očekujte tijekom naredna prva dva radna dana.

Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, o tome ćemo vas obavijestiti putem maila ili telefonom, i dogovoriti novi rok isporuke, ponuditi zamjenski proizvod ili otkazati narudžbu navedenog proizvoda.

DOSTAVA ROBE

Dostava se vrši putem Hrvatskih pošte, GLS-a ili Tiska sukladno njihovom cjeniku.

Isporučujemo robu u sve zemlje, a transport se naplaćuje po važećim tarifama Hrvatske Pošte i GLS-a.

Za robu koja zahtjeva vrijednost poštarine na temelju njene vrijednosti, troškove poštarine zaračunavamo posebno i o tome mailom obavještavamo kupca.

OTPREMA ROBE

Prilikom pakiranja proizvoda kontroliramo zaštićenost proizvoda te zato preporučujemo da kod dostave otvorite paket i pregledate robu u prisutnosti dostavljača te odbijete preuzeti robu ako paket ima vidljiva oštećenja.

Za vraćene odnosno nepodignute pošiljke naplaćujemo poštarinu u oba smjera po važećoj punoj tarifi GLS-a i ona iznosi 70,00 kn.

PLAĆANJE

Vrste plaćanja: virmanom ili općom uplatnicom na žiro račun.

Kupac se obavezuje platiti ukupan iznos naručene robe i troškove dostave na  transakcijski račun otvoren kod Privredne banke – Zagreb, virmanskom ili općom uplatnicom, a nakon naše potvrde narudžbe. Pri tome vam dostavljamo predračun po kojem ćete izvršiti plaćanje na naš račun. Po vidljivoj primljenoj uplati šaljemo naručenu i plaćenu robu.

Robu isporučujemo i na kućnu adresu plaćanjem pouzećem.

Račun sa svim specifikacijama šaljemo mailom.

Kupci kojima je potreban R1 račun, prilikom narudžbe  upisuju OIB poduzeća, obrta ili privatnog lica, a mi po istom ispostavljamo automatski R1 račun.

POVRAT ROBE

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu: info@cempresarmoniaeco.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u nastavku.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora: Obrazac za jednostrani raskid Ugovora

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu: Armonia Eco&Survival, II. Ferenščica 34,10000 Zagreb.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac je dužan proizvod koji vraća vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Armonia Eco&Survival mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Online rješavanje potrošačkih sporova:

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja će biti dostupna svim građanima Europske unije.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna Vam je klikom OVDJE https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Armonia Eco&Survival se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo nužno potrebne podatke o kupcima i informiramo kupce o načinu njihovog korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost da se njihovo ime ukloni s liste koja se koristi u marketinške svrhe. Svi se podaci o kupcima odnosno korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri su odgovorni o poštivanju načela zaštite privatnosti.

Armonia Eco&Survival ne može jamčiti da će ponuda naše internet trgovine odgovarati vašim potrebama. Kako je internet trgovina stalno promjenljiva materija, molimo vas za strpljenje ukoliko budete imali poteškoća u pristupu stranici prilikom mijenjanja sadržaja stranice. Za svaku obavijest za uočenu nepravilnost molimo da nas obavijestite putem maila.

Želimo vam ugodno korištenje internet trgovine Armonia Eco&Survival!